top of page

Welkom op de site van de kalligrafenkring Fryslân

Els de Bok is in het voorjaar van 2011 begonnen met een oproep voor een kring in Friesland. En dat deed zij in kalligrafietijdschriften en op websites van diverse verenigingen en kalligrafen. Dat heeft op dit moment geresulteerd in een groep van 11 enthousiaste dames en één heer, ze komen uit de provincie Friesland, Drenthe en Groningen.

Allemaal hadden we behoefte aan uitwisseling van ideeën en zochten we mede kalligrafen in het noorden om elkaar te stimuleren in de prachtige hobby kalligrafie. De groep willen we echter wat groter hebben en volgens ons zijn er vast meer kalligrafen die aan deze kring willen deelnemen. Vandaar de website zodat u ons beter kunt vinden.

De werkdagen (zie agenda) zijn op diverse locaties in Friesland omdat de mensen uit heel de provincie komen. Zo is de reistijd voor iedereen te doen en ook per openbaar vervoer kunt u er komen.

 

De opzet is dat we om beurten een thema voorbereiden en dat samen met de groep gaan uitvoeren. De thema's kunnen heel divers zijn zolang het maar raakvlak heeft met kalligrafie en we allemaal graag meer willen weten over dat onderwerp. Na de bijeenkomst gaan we thuis aan de slag om er een werkstukje van te maken. De volgende keer (na 2 maanden) zien we hoe verschillend kalligrafen iets kunnen uitwerken en daar leer je van, dit stimuleert je in het schrijven, en om dat leuke idee van die ander ook eens uit te proberen.

 

Er zijn geen kosten van een lidmaatschap, we zijn ook geen vereniging. We delen per keer de kosten van de zaalhuur en de kopjes koffie of thee. Dit komt gemiddeld op 5 euro per bijeenkomst. Materiaal zoals papier, pennen, inkt of verf, neemt u zelf mee.

 

Tevens is het mogelijk dat we een gastdocent uitnodigen, zo kunnen we kennis maken met nieuwe (of oude) technieken en materialen. Als groep bekijken we dan van wie we graag iets willen leren.

bottom of page